Smhi åtvidaberg. SMHI varnar för kulingvind 2019-11-13

SMHI Åtvidaberg

smhi åtvidaberg

Åtvidaberg - textprognos Vädret i Åtvidaberg på Fredag blir mestadels molnligt. Nederbörden beräknas falla från fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Under uppgraderingen när väderradar-anläggningen inte bidrar med information i bilden saknas information helt i område som är rödmarkerat. Med ovana förare och sommardäck kan det här ställa till det i trafiken, säger Fougman. Data från anläggningen kommer inte att finnas tillgängliga under en period av ungefär två veckor efter det. I radarbilder med information från både svenska och nordiska väderradaranläggningar är påverkade områden mindre omfattande.

Next

Radar med blixt

smhi åtvidaberg

För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid. Temperaturen blir mellan 8° och 9° med som varmast klockan 19:00. Avrinningsområdet består mestadels av 57 % och 14 %. Tidningen Östgöta Correspondenten grundades 1838 av Henrik Bernhard Palmaer. Sedan dess har mycket hänt. . I samband med den första uppgraderingen av våra väderradaranläggningar noterades ett antal förbättringar vad gäller installationen på siten.

Next

Uppgradering av väderradar Åtvidaberg (Vilebo)

smhi åtvidaberg

Under intrimningen bidrar anläggningen med information i bilderna, men vissa störningar och brister kan uppstå i aktuellt område. Området som påverkas illustreras i kartan nedan. Under uppgraderingen kommer inte radaranläggningen bidra med information till väderradarbilder. På Lördag blir mestadels molnligt. Men vintervädret drar in redan i eftermiddag. I dessa situationer initieras nederbörden på högre nivå och kan eventuellt upptäckas på radarn, men med för låg intensitet. I orangemarkerat område kommer radarinformationen påverkas i alla situationer då nederbörden initieras eller förstärks i nivån under radarns täckning.

Next

Öppna data

smhi åtvidaberg

Därefter kommer väderradaranläggningen genomgå intrimning under några månader. Högre upplösning De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse Ase , Örnsköldsvik, Leksand, Luleå Rosvik , Karlskrona och Åtvidaberg Vilebo har nu högre upplösning än tidigare. Detsamma gäller för den moderniserade anläggningen utanför Bålsta, vilken från och med 2019-04-25 ersätter den gamla anläggningen på Arlanda. Temperaturen blir mellan 0° och 3° med som varmast klockan 13:00. Sviestadsån Huseån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 97 kilometer. Temperaturen blir mellan 1° och 8° med som varmast klockan 07:00.

Next

SMHI: Nu kommer första snön

smhi åtvidaberg

Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i nordost där väderradar Åtvidaberg Vilebo gränsar mot anläggningen i Arlanda. Dessa förbättringar infördes på efterföljande anläggningar i samband med att de uppgraderades, men har ännu inte införts på den första anläggningen, väderradar Ängelholm. Alla väderradaranläggningar som gränsar till den i Åtvidaberg Vilebo är nu moderniserade, med undantag för anläggningen i Arlanda. Regnet övergår ganska snart i snöfall, framför allt på småländska höglandet men även upp över södra Östergötland. Fläckvis kan den nog ligga kvar, men något allmänt snötäcke lär det inte bli i Östergötland i alla fall. Uppgradering av väderradar Åtvidaberg Vilebo påbörjas i slutet av januari och beräknas pågå till slutet av mars. Förbättringarna kommer inte innebära några ändringar i funktionalitet eller datakvalitet, dock kommer det att bli enklare att utföra underhåll på anläggningen.

Next

Radar med blixt

smhi åtvidaberg

Avrinningsområdet har 4,05 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 16,2 %. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med före moderniseringen. Medelhöjden är 92 meter över havet och ytan är 24,92 kvadratkilometer. Den närmsta tiden är följande anläggningar berörda: Under intrimning: Väderradaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse Ase , Örnsköldsvik, Leksand, Luleå Rosvik , Karlskrona och Åtvidaberg Vilebo är driftsatta men fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden. Söndag bjuder på mestadels regnigt väder.

Next

Dalsjön (Åtvids socken, Östergötland)

smhi åtvidaberg

Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt. För att kunna införa förbättringarna även på väderradar Ängelholm kommer anläggningen att stängas av med start 17 september. Tidningen, som nu ges ut både på papper och digitalt, har fått sällskap av en rad kanaler och har utvecklats till ett mediehus. Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. Hela det skuggade området är påverkat av pågående uppgradering och efterföljande intrimning. Sedan drar molnen bort och följs av kalla vindar från norr eller nordost.

Next

SMHI varnar för kulingvind

smhi åtvidaberg

Sjön har en area på 0,363 kvadratkilometer och ligger 80. Med bland annat Östgöta Correspondenten, Corren. Inom den blå linjen bidrar normalt sett svenska väderradaranläggningar med information i radarbilder. Hur mycket av snön som lägger sig är osäkert. Räknas de 3 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 76,37 kvadratkilometer. . .

Next

Väderradar i Åtvidaberg (Vilebo) moderniserad

smhi åtvidaberg

. . . . . . .

Next